GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. Tarman Ev Tekstili San. Tic. Ltd. Şti.(bundan böyle kısaca “Koltukkirlenmesin” olarak anılacaktır)

Mahmutpaşa Cad. Birtaş Han No. 126/A Fatih – Istanbul

1.2. Üyeliği onaylanmış ve/veya web sitesini aktif kullanan, son kullanıcıları (bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır)

Koltukkirlenmesin ve KULLANICI birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilir. Taraflar, aralarındaki mevcut ve/veya muhtemel alım-satım ve/veya her türlü hukuki/ticari ilişkiler gereği birbirlerine aşağıda tanımlandığı üzere Gizli Bilgilerini ifşa edeceklerinden, işbu Sözleşme’nin imzalanması/onaylanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

1 KULLANICI’nın www.koltukkirlenmesin.com sitesinde (“Site”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

2 Site üzerinden gerçekleştirilen işlemler bakımından KULLANICI’ya daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla KULLANICI’dan bazı kişisel bilgilerinin (isim, doğum tarihi, e-posta vb) girilmesi talep edilmektedir. Toplanan bu bilgiler, Koltukkirlenmesin tarafından gerçekleştirilecek kampanyaların, müşterilere yönelik özel promosyon faaliyetlerinin, e-postaların sınıflandırma çalışmalarının kurgulanmasında kullanılabilmekte ve/veya KULLANICI’ya teslim yapılabilmesi amacı ile lojistik ve kargo firmaları ile, işin işleyişi gereği KULLANICI menfaatleri gerektirdiği ölçüde bilmesi lazım gelen Koltukkirlenmesin’un iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bunlar dışında, aksi KULLANICI tarafından onaylanmadıkça bu bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmamakta ve Taraflar arasındaki hukuki/ticari ilişki dışında bir amaçla kullanılmamaktadır.

3 Site, “güvenli alışveriş” ve “kişisel bilgilerin gizliliği” ilkesi ile geliştirilen bir altyapıya sahip olup Site’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler sistem ve internet altyapısında Koltukkirlenmesin ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Koltukkirlenmesin’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak, ilgili Banka ve/veya benzeri Kart Kuruluşları ile KULLANICI arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Koltukkirlenmesin tarafından görülmez ve kaydedilmez.

4 KULLANICI’nın kredi kartı, banka kartı, üyelik, mal/ürün satın alma ve/veya bilgi güncelleme amaçlı olarak Site’ye girişini yaptığı bilgiler/veriler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

5 Resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilen KULLANICI’ya ait bilgiler, yine yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca KULLANICI’nın üyelik ve/veya alışverişleri sırasında vermiş olduğu iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Site’ye üyelik işlemlerinin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Koltukkirlenmesin ve Koltukkirlenmesin’nin iş ortakları ve/veya tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Koltukkirlenmesin ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

6 Site’de diğer internet-web sitelerine bağlantı verildiği hallerde, bu sitelerin kullanımı ve bu siteler üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için ilgili sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

7 Diğer internet sitelerine bağlantı yapılması halinde, bu sitelerin kullanımı ile ilişkili oluşabilecek tüm dava, takip, şikayet ve başvuruların muhatabı ilgili web sitesi olup, Koltukkirlenmesin’ye hukuki, cezai, ve/veya idari yönden herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

8 Site’de yayınlanan bilgi, fotoğraf, yazı, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın her tür içerik, Koltukkirlenmesin’nin anlaşma yaptığı üçüncü kişilere ait olanlar hariç olmak üzere Koltukkirlenmesin’nin mülkiyetinde olup fikri mülkiyet yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca koruma altındadır.

9 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu Tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme Tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.