MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU
İş bu sözleşmenin konusu, ALICININ SATICIYA ait www.koltukkirlenmesin.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.koltukkirlenmesin.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura ile Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.Tüm hakları SATICI’ya ait “www.koltukkirlenmesin.com” adresli internet sitesi üzerinden koltuk örtüleri, sandalye örtüleri ve ev tekstil ürünleri ile bunlarla sınırlı olmaksızın satışa sunulan mal/ürünlerdir. Sözleşme konusu mal/ürünlere ilişkin bilgiler ile bunların temel özellikleri, Mal/Ürünün Cinsi/türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.koltukkirlenmesin.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Bazı ürünler el yapımı olduğu için Site’de resmi yayınlanan ürün ile bire bir aynı olmayabilir veya hafif değişiklikler içerebilir.Teslim fiyatı www.koltukkirlenmesin.com adlı web sitesinde belirtildiği gibidir.• Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi İrsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.
• Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.• Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.• Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda Site’den seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 2 – ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI’nın satın aldığı sözleşme konusu mal/ürünler, bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, ALICI’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 14 gün içinde yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilir.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

ALICI, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 3 – CAYMA

ALICI, sözleşme konusu mal/ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yukarıda belirtilen adres ve numaralar üzerinden faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürün zarar görmemiş, yıkanmamış olarak, teslim edildiği orijinal haliyle ve/veya tekrar satılabilir konumda, orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya gönderilmesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, mal/ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI’ya fatura aslının geri gönderilmesi şarttır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen mal/ürünün kargo bedeli SATICI tarafından web sayfasında ilan edilen kargo firması ile geri gönderilmesi halinde SATICI tarafından karşılanacaktır. Diğer kargo firmaları ile gönderimde kargo ücreti kabul edilmemektedir.

Özel istek ve talepler uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle ve/veya hijyenik nedenlerle iade edilemeyecek olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ambalajından çıkarılmaması gerekliliği bildirilen ürünler ambalajından çıkarıldığında iade hakkı kullanılamaz .

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

 1. a) ALICI’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. b) Fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımların ALICI tarafından doldurulması zorunludur.
 3. c) 7 (Yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise hediye de ALICI tarafından iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 10 (On) iş günü içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. Alıcı’nın ücret ödemeden gönderim yapabilmesi için gönderim öncesinde SATICI’nın websitesinde sipariş durumu bölümünde bulunan iade süreçlerini tamamlayarak ilgili Kargo Firmasından gönderim numarası alması gerekmektedir.
 4. d) Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 • SATICI’nın fiyat dahil tüm taahhüt ve/veya vaatleri ön bilgilerin verildiği ve mesafeli satış sözleşmesinin yapıldığı anda geçerli olup sonrasında değişebilecektir.
 • Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı andır.
 • www.koltukkirlenmesin.com tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura veya irsaliye ve fatura eşliğinde teslim edecektir. Hediye paketleri sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir. Kargo ücreti ise seçilen ürüne göre SATICI’ya ait olacağı gibi ALICI’ya da ait olabilir.
 • Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Mal/Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya Site’de belrtilen kargo firması kanalıyla kullanılabilir ve eksiksiz halde göndermesi zorunludur.
 • SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.
 • Site’de satışta bulunan mal/ürünlere ilişkin stok durumları tedarikçi firmaların stoklarında güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünleri gösterebilir ve böyle bir durumda gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına iade edilir.
 • SATICI, aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
 • 18 yaşından küçükler Site’den alış-veriş yapamaz.
 • Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
 • ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 • Ön Sipariş : SATICI ALICI’nın talebi üzerine, ALICI için özel olarak üretilmek üzere ön sipariş kabul edilebilir. Ön sipariş durumunda ürün bedelinin %40’ı peşinen tahsil edilir, bakiye bedel mal/ürün teslimini takiben kredi kartından tahsil edilir. Ön sipariş verilmiş mal/ürün bakımından cayma hakkının kullanılması halinde, mal/ürün bedelinin %20’si özel siparişin iptali nedeniyle oluşan SATICI zararlarının karşılığı olarak ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelden mahsup edilerek, bakiye bedel ALICI’nın ödeme yaptığı yöntemle ALICI’ya iade edilir.

MADDE 5- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK

ALICI, gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu Sözleşme ALICI tarafından elektronk ortamda teyid edilmekle geçerlilik kazanır. Her halukarda Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

1.1. Tarman Ev Tekstili San. Tic. Ltd. Şti.(bundan böyle kısaca “Koltukkirlenmesin” olarak anılacaktır)

Mahmutpaşa Cad. Birtaş Han No. 126/A Fatih – Istanbul

1.2. Üyeliği onaylanmış ve/veya web sitesini aktif kullanan, son kullanıcıları (bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır)

Koltukkirlenmesin ve KULLANICI birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilir. Taraflar, aralarındaki mevcut ve/veya muhtemel alım-satım ve/veya her türlü hukuki/ticari ilişkiler gereği birbirlerine aşağıda tanımlandığı üzere Gizli Bilgilerini ifşa edeceklerinden, işbu Sözleşme’nin imzalanması/onaylanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

1 KULLANICI’nın www.koltukkirlenmesin.com sitesinde (“Site”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

2 Site üzerinden gerçekleştirilen işlemler bakımından KULLANICI’ya daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla KULLANICI’dan bazı kişisel bilgilerinin (isim, doğum tarihi, e-posta vb) girilmesi talep edilmektedir. Toplanan bu bilgiler, Koltukkirlenmesin tarafından gerçekleştirilecek kampanyaların, müşterilere yönelik özel promosyon faaliyetlerinin, e-postaların sınıflandırma çalışmalarının kurgulanmasında kullanılabilmekte ve/veya KULLANICI’ya teslim yapılabilmesi amacı ile lojistik ve kargo firmaları ile, işin işleyişi gereği KULLANICI menfaatleri gerektirdiği ölçüde bilmesi lazım gelen Koltukkirlenmesin’un iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bunlar dışında, aksi KULLANICI tarafından onaylanmadıkça bu bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmamakta ve Taraflar arasındaki hukuki/ticari ilişki dışında bir amaçla kullanılmamaktadır.

3 Site, “güvenli alışveriş” ve “kişisel bilgilerin gizliliği” ilkesi ile geliştirilen bir altyapıya sahip olup Site’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler sistem ve internet altyapısında Koltukkirlenmesin ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Koltukkirlenmesin’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları’nca online olarak, ilgili Banka ve/veya benzeri Kart Kuruluşları ile KULLANICI arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Koltukkirlenmesin tarafından görülmez ve kaydedilmez.

4 KULLANICI’nın kredi kartı, banka kartı, üyelik, mal/ürün satın alma ve/veya bilgi güncelleme amaçlı olarak Site’ye girişini yaptığı bilgiler/veriler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

5 Resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilen KULLANICI’ya ait bilgiler, yine yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca KULLANICI’nın üyelik ve/veya alışverişleri sırasında vermiş olduğu iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Site’ye üyelik işlemlerinin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Koltukkirlenmesin ve Koltukkirlenmesin’nin iş ortakları ve/veya tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Koltukkirlenmesin ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

6 Site’de diğer internet-web sitelerine bağlantı verildiği hallerde, bu sitelerin kullanımı ve bu siteler üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için ilgili sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

7 Diğer internet sitelerine bağlantı yapılması halinde, bu sitelerin kullanımı ile ilişkili oluşabilecek tüm dava, takip, şikayet ve başvuruların muhatabı ilgili web sitesi olup, Koltukkirlenmesin’ye hukuki, cezai, ve/veya idari yönden herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

8 Site’de yayınlanan bilgi, fotoğraf, yazı, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın her tür içerik, Koltukkirlenmesin’nin anlaşma yaptığı üçüncü kişilere ait olanlar hariç olmak üzere Koltukkirlenmesin’nin mülkiyetinde olup fikri mülkiyet yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca koruma altındadır.

9 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu Tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme Tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.